|sâmbătă, octombrie 1, 2022
Sunteti aici: Home » Locale » MULTE NEREGULI DEPISTATE DE INSPECTORII DE MUNCĂ
  • Urmareste-ne!

MULTE NEREGULI DEPISTATE DE INSPECTORII DE MUNCĂ 

In cursul lunii august 2013 inspectorii de muncă
din cadrul ITM au efectuat 192 de controale,
89 în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă
şi 103 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 330 sancţiuni contravenţionale, din care 145 sancţiuni în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 185 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. S-au aplicat amenzi în valoare totală de 384.100 lei, din care 283.100 lei pentru contravenţii în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 101.000 lei pentru contravenţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 83 sancţiuni, din care 11 sancţiuni contravenţionale pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligaţia încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii); 12 angajatori au fost depistaţi folosind munca nedeclarată , respectiv 39 persoane fără forme legale de angajare (din care 16 femei); 11 angajatori au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi însumând 260.000 lei, iar pentru un angajator depistat cu 13 persoane fără forme legale de angajare, au fost sesizate organele de cercetare penală, conform prevederilor art. 264 alin.(3) din Codul Muncii şi ale art. 19 lit.(n) din Legea nr. 108/1999 republicată. Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 2 amenzi în valoare totală de 1.800 lei (nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe economie, nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte) şi 11 avertismente (pentru nerespectarea dispoziţiilor privind suplimentară şi acordarea repaosului săptămânal, neîndeplinirea obligaţiei de a înmâna salariatului, anterior începerii activităţii, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligaţiei privind examenul medical la angajare şi încălcarea obligaţiei privind conducerea unei evidenţe clare şi corecte a orelor lucrate de salariaţi şi prezentarea la control a acestei evidenţe la solicitarea inspectorului de muncă).

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii au fost sancţionaţi 8 angajatori, din care 4 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă şi 4 pentru nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor, au fost sancţionaţi 40 de angajatori (54 de sancţiuni, din care 8 amenzi în valoare totală de 16.300 lei, şi 46 avertismente) şi s-au dispus 71 de măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate cu privire la întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

În cursul lunii august 2013, pe lângă activităţile curente de control preventiv şi de cercetare a evenimentelor raportate de angajatori, au fost derulate acţiuni de control în cadrul Campaniei de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor de la silozurile de cereale , din fabricile de nutreţuri combinate şi din fermele de creştere a animalelor. În cadrul acestei campanii au fost controlaţi 3 angajatori având la data controlului 81 de salariaţi. Au fost constatate 8 deficienţe, inspectorii stabilind măsuri scrise pentru înlăturarea acestora. Au fost aplicate 8 sancţiuni contravenţionale, din care 1 amendă în valoare de 6.000 lei şi 7 avertismente.

În perioada 01 august – 09 decembrie 2013 se desfăşoară Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, la stabilirea timpului de muncă şi odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili) şi respectiv la respectarea prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă .

În cursul lunii august 2013 au fost controlaţi 9 angajatori din domeniul Transporturilor rutiere, având la data controlului 188 salariaţi. Au fost constatate 17 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând 17 măsuri scrise pentru remedierea acestora, şi au fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 14.000 lei.

În luna august 2013 au fost eliberate 10 registre de evidenţă a zilierilor; în această lună au fost angajaţi 696 zilieri, care, potrivit înregistrărilor din registre, care au prestat 4718 zile de muncă (om-zile), cele mai multe în domeniile: agricultură (28,4 %), silvicultură (25,2 %), manipulări de mărfuri (18,9 %), pomicultură şi viticultură (10,3 %), întreţinere şi curăţenie ( 10,2 %).

În cursul lunii august s-au înregistrat la I.T.M. Satu Mare 42 de sesizări şi reclamaţii de la salariaţi şi alţi cetăţeni. Aspectele cele mai frecvent semnalate în petiţiile salariaţilor se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale şi indemnizaţii de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea carnetelor de muncă sau a unor adeverinţe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă. Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori şi nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (şi nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca şi pot fi găsiţi muncind), şi nu ulterior, după încetarea activităţii sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă şi înmânarea unui exemplar către salariat.

Întrucât în ultima vreme multe sesizări şi reclamaţii sunt anonime, reamintim tuturor celor interesaţi că potrivit prevederilor Legii nr. 108/1999 (republicată) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, inspectorii de muncă sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea oricărei sesizări sau reclamaţii şi să nu divulge angajatorului sau reprezentanţilor acestuia faptul că inspecţia are loc în urma unei reclamaţii. De altfel, potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor, anonimele nu se iau în considerare şi se clasează.

Adauga un comentariu