|vineri, iulie 19, 2024
Sunteti aici: Home » Locale » Modificări şi completări în domeniul fiscal
  • Urmareste-ne!

Modificări şi completări în domeniul fiscal 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj atrage atenţia contribuabililorModificări şi completări în domeniul fiscal despre principalele modificări şi completări în domeniul fiscal aplicabile începând cu anul 2015. Astfel, în ceea ce priveşte Impozitul pe venit, începând cu 1 ianuarie 2015, contribuabilii, persoane fizice care obţin venituri din activităţi economice pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.

În ceea ce priveşte Taxa pe valoarea adăugată, tot de la 1 ianuarie, persoanele impozabile care aplică regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzut la art.152^4, respectiv la art.152^5 din Codul fiscal, prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană vor întocmi Declaraţia specială de TVA în euro.

În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Suma totală a taxei datorată în Uniunea Europeană se achită într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale.

De asemenea, începând cu 1 februarie, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă asociaţii sau administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Tot de la aceeaşi dată, organul fiscal anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Citeste mai departe

Adauga un comentariu