|marți, septembrie 21, 2021
Sunteti aici: Home » Locale » ÎN OCTOMBRIE ÎNCEPE DISTRIBUIREA ALIMENTELOR COMUNITARE
  • Urmareste-ne!

ÎN OCTOMBRIE ÎNCEPE DISTRIBUIREA ALIMENTELOR COMUNITARE 

Sinteză cu privire la desfășurarea procedurii
de distribuire a produselor alimentare provenid
din fondurile de intevenție comunitare
în sezonul 2013-2014

1. Locație – Spațiu situat în municipiul Satu Mare, str. Jiului
2. Temei legal: H.G. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania si atributiile institutiilor implicate in planul european
3. Beneficiari:
– Șomeri înregistrați – 579 persoane;
– Pensionari din sistemul public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună – 2634 persoane;
– Persoane cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, neinstituționalizate – 2926 persoane;
– Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună. – 51 persoane
– Persoane beneficiare de ajutor social – 79 persoane.
Total: 6269 persoane.
4. Produse alimentare care urmează a fi distribuite:
– Făină albă – 15 kg
– Făină de mălai – 8 kg
– Paste făinoase -0,5 kg
– Ulei – 5 l
– Roșii în suc propriu – 0, 800 kg
– Zacuscă- 0, 400k g
– Miere – 0, 250 kg
– Conservă de carne porc – 0,900 (3 buc.)
– Zahăr – 2kg.