|miercuri, iulie 28, 2021
Sunteti aici: Home » Locale » ADEVERINŢE PENTRU PENSIA DE URMAŞ
  • Urmareste-ne!

ADEVERINŢE PENTRU PENSIA DE URMAŞ 

Conducerea Casei Judeţene de Pensii Satu Mare
aduce la cunoştinţa copiilor beneficiari de pensie
de urmaş care au împlinit sau împlinesc vârsta
de 16 ani şi urmează cursurile anului şcolar
2013-2014, faptul că sunt obligaţi să depună
la sediul instituţiei, până în data de 4 octombrie,
adeverinţa şcolară în original, însoţită
de un cupon de pensie.          
Actele se pot depune la sediul CJP Satu Mare, B-dul Vasile Lucaciu nr. 4-6, de luni până joi între orele 09.00-15.00, iar vineri în intervalul orar 09.00-14.00, la camera nr. 6.

Copiii beneficiari de pensie de urmaş carefrecventează cursurile instituţiilor de învăţământ superior sunt obligaţi să prezinte adeverinţa din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ în anul universitar 2013-2014, eliberată după începutul anului educaţional, însoţită de un cupon de pensie, în perioada 1-4 octombrie. „Nedepunerea dovezii, respectiv a adeverinţei de elev sau student, după caz, până la termenul limită anunţat, atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş”, a declarat Eugenia Sabou, directorul CJP Satu Mare.

În situaţia copiilor aflaţi în continuare la studii, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs dacă nu fac dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii.