|duminică, septembrie 19, 2021
Sunteti aici: Home » Locale » ÎN ATENŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE!
  • Urmareste-ne!

ÎN ATENŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE! 

Cererile de sprijin pentru bovine se pot depunebovine
până în data de 28 octombrie atât la Centrul Judeţean
Satu Mare cât şi la centrele locale Ardud, Carei,
Livada, Satu Mare, Tăşnad şi Turţ.
Faţă de anii precedenţi legislaţia prevede unele modificări şi anume:

1.Data de referinţă este 31 ianuarie 2013

2.Sprijinul financiar se acordă pentru exploataţia înscrisă in RNE la 31 ianuarie 2013 precum şi la data depunerii cererii, atât pentru schema de carne cât şi pentru schema de lapte

3.Prima pentru schema de carne se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

deţin un efectiv de minim trei capete bovine cu vârsta peste 16 luni la data de 31 ianuarie 2013
–    precum şi tineret bovin mascul sau femel în vârsta de minim 7 luni  deţinut în exploataţie la data de referinţă

4.Prima pentru schema de lapte se acordă producătorilor agricoli care sunt înregistraţi în sistemul de administrare al cotei de lapte în anul 2012-2013 şi fac dovada că au vândut sau livrat minim 3.000 kg lapte în anul de cotă 2012-2013

5.Cererea de solicitare a primelor va fi însoţită de următoarele documente:

– copie de pe buletin/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificat de înregistrare;
– copie de pe paşaportul fiecarui animal sau document care atestă ieşirile din efectiv după data de referinţă
– dovada de înregistrare în sistemul de administrare al cotei de lapte în anul 2012-2013, care se elibereaza la Centrul judeţean Satu Mare
– adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit
– adeverinţă eliberată de o asociaţie a crescătorilor de bovine legal constituită prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului.
Producătorii agricoli care deţin un efectiv de minimum 20 capete vaci în exploataţie la data depunerii cererii, în termen de trei luni de la data limită de depunere a cererilor vor înscrie întreg efectivul de vaci în Registrul genealogic al rasei detinuţ de asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic.

După înscrierea efectivului de vaci în Registrul genealogic al rasei solicitanţii vor depune până la data de 29 ianuarie 2014, inclusiv, la centrul judeţean/local al APIA, unde au depus cererea de solicitare a primei, o adeverinţă eliberată de asociaţia acreditată care confirmă înscrierea animalelor în Registrul genealogic al rasei.

6.În cazul în care solicitantul deţine o exploataţie cu cod ANSVSA înregistrată in RNE pe numele unui părinte decedat după data de referinţă – moştenitorul nu poate depune cerere de solicitare deoarece dreptul la primă nu a fost dobândit de către titularul codului de exploataţie la data de 31 ianuarie 2013

7.Documentele care fac dovada ieşirilor din exploataţie a animalelor sunt acte sanitar-veterinare respectiv F1 şi F2. Orice alt document justificativ nu poate înlocui documentele menţionate anterior

8. Lipsa la dosar, după termenele stabilite prin Ordin MADR:
– a adeverinţei eliberată de către medicul concesionar
– a adeverinţei care atestă „calitatea de crescător”
– a adeverinţei de înregistrare în Registrul genealogic al raselor pentru solicitanţii care deţin mai mult de 20 de vaci la data depunerii cererii, atrage după sine respingerea dosarelor ca fiind  incomplete!